Listen Here...!

Ashabul Khafi – seven sleepers

Kisah Ashabul Kahfi merupakan suatu kisah mengenai beberapa orang pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua, dan terbangun kembali setelah 300+9 tahun kemudian. Pemuda-pemuda beriman ini hidup pada masa Raja Decius dari Rom, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa a.s. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Demi menjaga iman, mereka melarikan diri dari kota, dikejar oleh tentera raja untuk dibunuh. Hingga pada suatu ketika, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai sebagai tempat persembunyian.

Menurut Ibnu Abbas pendapat yang kuat yaitu tujuh orang dan yang kelapan termasuk anjing. Dikatakan nama pemuda-pemuda tersebut adalah Tamlikha, Miksalmina, Mikhaslimia, Martelius, Casitius, Sidemius dan seorang pengembala kambing bersama anjingnya Qithmir. Nama-nama dan tempat guaterjadinya kisah tersebut tersebut tidak perlu untuk diperdebatkan karena yang lebih penting adalah kandungan makna dari kisah tersebut.

Kahf artinya gua. Ashabu bermaksud ahli, Gua di Efesus, Anatolia, Turki sekarang. Paulus, Orang Yahudi dan Kristiani mempercayainya di sini. Namun gua ini juga turut menepati ciri-ciri yang diberikan dalam Al-Quran. Gua di Damsyik, Syria. Gua di Amman, Jordan. Gua ini lebih menepati ciri-ciri yang diberi dalam Al-Quran.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *